Фінансовий звіт станом на 01.06. 2018 року

Фінансовий звіт станом на 01.06.2018 року

Бердичівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

комбінованого типу № 16 «Ялинка»

(закладу освіти)

Спеціальний фонд (надходження та використання коштів,

отриманих за іншими джерелами власних надходжень)

 

КЕКВ Кошторис на Надходження Касові
з/п 2018 рік коштів за видатки за
(з урахуванням відповідний відповідний
змін) період період
1 2111 Заробітна плата
2 ' 2120 Нарахування на оплату праці
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (Госп.засоби-7845,50 Різдвяні подарунки-163 81,29) 24226,79 24226,79 24226,79
4 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
5 2230 Продукти харчування
6 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
7 2250 Видатки на відрядження
8 2271 Оплата теплопостачання
9 2272 Оплата водопостачання та водовідведення
10 2273 Оплата електроенергії
11 2274 Оплата природного газу
12 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
13 2800 Інші поточні видатки
14 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (килим)
Разом 24226,79 24226,79 24226,79

                dfkdkjfdg

                                                                                                                                                               
 
Автор : btamedia