Становлення соціальної компетентності дитини шляхом ознайомлення з економічними поняттями

У зв'язку з переходом України до ринку зараз значно підвищуються вимоги до рівня економічної грамотності не тільки дорослих, а й дітей.

З 1993 року дітям шкільного віку почали давати перші економічні знання.

В дитячих садках про це мова ще не йшла.  Хоч багато науковців піднімали питання економічного виховання дітей вже з дошкільного віку.  Інші – засуджували такий підхід.

Але з часом досвід показав, що для того, щоб дитина в школі добре орієнтувалася в економічних поняттях, працювати в цьому напрямку необхідно уже з 5-6 річного віку. І звичайно, в тісній співпраці з батьками.

Основною метою економіки для малюків є формування навичок та умінь раціонального використання та інтересу до матеріальних цінностей, розвиток економічного мислення, спонукання до ділової активності, ознайомлення з сучасними ринковими відносинами.

У програмі «Українське дошкілля», виданій в 2013 році, вперше появився розділ «Основи економічної культури» вже в середній групі, де наголошується, що основи економічної культури легше зароджуються і проявляються в грі.

Та визначаються освітні завдання:

1.Ознайомлювати дітей із найуживанішими економічними поняттями.

Ознайомлювати дітей із доступними поняттями з економіки, розви­вати інтерес до економічних знань. Сприяти осмисленню дітьми рис характеру, пов'язаних з економікою: бережливість, ощадливість, працьовитість, чесність. Формувати уявлення про потреби сім'ї: вчити розуміти відмінність між словами "хочу" та "треба"; вчити визначати першочергові  потреби сім'ї.

Давати дітям поняття, що таке товар, для чого він існує, де і як його можна придбати. Ознайомлювати з розмаїттям торгових закладів (крамниця, ринок, аптека, гуртівня, кіоск, супермаркет тощо), функціональ­ними особливостями кожного торгового закладу.

2.Вчити відшукувати економічні явища в довкіллі, пригодах героїв художніх творів.

Вчити дітей знаходити застосування речам, що вийшли з ужитку. Розповідати про вторинну переробку речей та відходів промисловості. Вчити сортувати сміття і викидати у відповідні контейнери.

Розширювати знання про способи зберігання продуктів (соління, сушіння, консервування, заморожування).

3.Розширювати економічні знання дітей про те, що все, що нас оточує, є результатом праці багатьох людей. Виховувати ціннісне ставлення до продуктів їхньої діяльності.

Підводити дітей до розуміння того, що люди різних професій працюють - за свою працю отримують зарплату, яку витрачають для потреб сім'ї.

Розширювати знання про значення тепла, світла, газу в житті людини, економне їх використання.

Показники компетентності дитини:

 • оперує нескладними економічними поняттями: "товари", "послуги", "гроші", "торгівля", "покупка", "споживач";
 • знає про ощадливе використання світла, води, газу;
 • визначає першочергові потреби сім'ї, розуміє, що часом необхідно вмовитися від бажання придбати якусь річ;
 • знає, що таке товар, як його можна придбати;
 • знає різноманітні торгові заклади й товари, що їх вони продають;
 • знає, що речі, які викидають, проходять вторинну переробку;
 • знає, що сміття потрібно сортувати і викидати у різні контейнери.

Діти старшого дошкільного віку знайомі з назвами різних професій, але не зовсім точно усвідомлюють значення кожної з них; наприклад, недостатньо розуміють роботу менеджера, хоч це слово у дітей уже є і словниковому запасі.

Діти розуміють призначення торгових закладів, стараються бути економними та ощадливими, але усвідомити правила економічної діяльності їм ще важко. Більшість дошкільників не знає, як поводитися з грішми, як їх витрачати економно.

Діти осмислюють пов'язані з економікою риси: бережливість, ощадливість, працьовитість; починають формуватися навички раціональних дій. У дітей розвинені навички економного витрачання і використання матеріалів,  бережливе ставлення до речей, іграшок, посібників.

 Освітні завдання  в старшій групі  стають  більш серйознішими:

1.Формувати у дітей основи економічної культури.

2.Вчити долати труднощі та життєві негаразди; виховувати наполегливість, компетентність.

3.Формувати уявлення про товари й товарно-грошові відносини. Давати поняття, що таке товар, мета його існування, можливість його прид­бання. Вчити класифікувати товари. Формувати етичне поводження в торгових закладах, виконуючи роль покупця. Ознайомлювати з поняттям "ціна"; вчити порівнювати ціни: дешево - дорого.

Давати змогу зрозуміти, що за гроші купують товари, грошима опла­чують послуги.

Розповідати дітям про мету реклами, джерела рекламування товарів: і види реклами; вчити рекламувати товар.

Розширювати знання про раціональне використання залишків про­дуктів харчування (з хліба можна приготувати грінки; крихти дати пташкам; з картоплі - картопляники: кістки віддати собакам; залишки від чаю використати як добриво для кімнатних рослин).

Створювати ситуації для закріплення знань про правила економ­ного використання електроенергії деякими приладами (холодильник, праска, телевізор, лампочка), збереження тепла, ощадливого викори­стання води. Підводити дітей до розуміння того, що раціональне вико­ристання електроенергії, води, газу заощаджує кошти сім'ї. Виховувати ощадливість, уміння співвідносити свої бажання з можливостями. Вчити виокремлювати першочергові потреби, власні та потреби сім'ї, розуміти відмінність між словами "хочу" й "треба".

Формувати уяву про культуру ділових стосунків. Уточнювати й роз­ширювати знання дітей про одяг, взуття, зачіску ділової людини.

Вихо­вувати охайність.

Вчити оцінювати вчинки людей, давати характеристику їхнім діям. Формувати розуміння вироблених правил, знати, що їх потрібно дотри­мувати, що є вчинки, за які люди несуть покарання у вигляді штрафу.

Розкривати роль комп'ютеризації у веденні господарства, дати елементарні уявлення про калькулятор. Підводити до висновку, що таке економіка, для чого вона потрібна.

Показники компетентності дитини:

 • знає назви підприємств, особливості їх функціонування;
 • має уявлення про товарно-грошові відносини, вміє здійснити по­купку, класифікує товар;
 • знає, для чого існують банки; професії людей, які працюють у банківській справі;
 • уміє раціонально використовувати залишки продуктів харчування;
 • знає і намагається економно використовувати електроенергію, воду, газ;
 • вміє виокремлювати першочергові потреби сім'ї;
 • розуміє доконечну потребу в дотриманні встановлених правил;
 • знає, що комп'ютер і калькулятор допомагають у веденні сімейного господарства.

Я рахую, що економічне виховання слід розпочинати вже з трьох років.

Які ж шляхи економічного виховання дітей дошкільного віку?

Ознайомлюючи дітей з правилами бережного ставлення до одягу, взуття, іграшок, посуду, природних ресурсів…, ми уже здійснюємо економічне виховання.

Важливе значення в економічному вихованні  відіграє  ручна праця (гурткова робота по виготовленню музичних іграшок, ікебано, подарунків для  мам,  тат,  гостей…). У груповій  кімнаті  можна створити «Скриньку бережливих та економних», в яку б діти збирали  клаптики тканини, нитки, хутро,  цікавий папір, а потім використовували б це все для оздоблення  музичних  іграшок, ікебано… Таким чином, малюки отримують хороші уроки  економії.

Праця взагалі являється провідною економічною категорією, але за умови, якщо  дошкільнята  вчитимуть  не лише  вирізняти трудові дії з інших видів діяльності,  розуміти послідовність  трудових операцій, але й вчитимуть бережливо ставитись до результатів своєї праці та праці  дорослих.

Великий внесок в економічне виховання роблять екскурсії. Вони дають дітям  можливість  побачити  на  власні очі  те, про що їм розповідають, чому навчають і пізніше відобразити в сюжетно-рольовій грі.

Не менш важливими є екскурсії в природу. Організовуючи спостереження за природою, вихователь цим самим виховує бережне ставлення до всього, що його оточує.

Заняття з фізичної  культури  покликані  берегти та зміцнювати малят, а це  виховує  бережливе ставлення  до  здоров’я.

У  дітей  шестирічного  віку  потрібно починати  формувати  початкові  уявлення  щодо  фінансових  категорій: гроші,  ціна, вартість, кошти  та ін.

В доступній  формі слід знайомити дітей з рекламою, а після ознайомлення можна  запропонувати їм  скласти і намалювати її самостійно.

Закріпити та поповнити знання дітей про вищеназвані економічні категорії можна під час таких розваг, як: «Дітям про податки»,  «Бізнес у лісі» і т.д.

Не слід забувати про роботу з батьками. Адже лише спільно з сім’єю можна виховати бережливість та економічність у дошкільнят. Тому вранці,  коли дитина приходить до ДНЗ, вона складає речі  і дуже важливо, щоб і вихователь, і батьки  звертали увагу на те,  як саме дитина складає ці речі та автоматизувати її до охайності.  Спілкуючись з батьками, винесіть на спільний розсуд такі теми:

- «Чи потрібні  старшому дошкільникові  кишенькові гроші?»

- «Роль сім’ї у вихованні  дітей бережного ставлення  дітей до речей, що є спільною власністю»

- «Які  трудові обов’язки в умовах сім’ї  мають бути у вашої  дитини?»

Виконання цих  завдань  сприятиме глибшому  засвоєнню дітьми  первинних економічних знань  та прояву  економічних  якостей  у побуті.

 

Автор : btamedia
Відправити в DeliciousВідправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в MoymirВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom