Виховуємо майбутніх артистів

Важливим завданням музичних керівників є не лише прищепити дитині любов до музичного мистецтва, а й навчити воло­діти артистичним мистецтвом, опанувати свої емоції, висту­пати на сцені пе­ред іншими дітьми, педагогами, батьками, на виставах - перед глядачами.

Проте не секрет, що часто у дітей виявляється страх публічного висту­пу. Це явище доволі поширене, не лише серед дітей, а й серед дорослих. Утім, дітям подолати цей страх набагато складніше.

Для того, щоб допомог­ти дитині подолати страх публічного виступу, для по­чатку важливо зрозуміти та усунути його причини. Основними причинами ди­тячого страху є:

■ потрапляння в не­знайому ситуацію;

■ надто високі очі­кування батьків щодо своєї дитини й вияв неза­доволення нею, що спри­чиняє низьку самооцінку дитини, її невпевненість у собі.

cnhfcwtyb 1

 Потрапляння дити­ни в незнайому ситуа­цію є найпоширенішою причиною страху публіч­ного виступу. Дошкільник неодмінно відчуваєдискомфорт і розгублюється, коли бачить повний зал незнайомих людей, чиї погляди звернені на нього. У такому разі слід поступово го­тувати дитину до цієї ситуації, щоб вона не сприймала її як не­знайому.

Якщо причиною є занадто високий рівень вимог до дитини, подолати страх допоможе пе­регляд батьками власних ви­ховних позицій. Батькам слід проаналізувати свою поведін­ку, щоб з'ясувати, чи немає в їх­ніх діях прямих або замаскова­них настанов, які вимагають від дитини бути найкращою на сцені.

Щоб перебороти страх пу­блічних виступів, що пов'яза­ний із низькою самооцінкою, сором'язливістю дитини, слід створювати ігрові ситуації, які допоможуть дошкільнику зрозуміти й помітити свої пе­реваги, усвідомити власні по­зитивні якості

Дитині дуже важливо від­чувати батьківську підтримку і розуміти, що їхня любов і по­вага не залежать від того, про­читала вона вірш чи ні, пра­вильно виконала польку чи заплуталася в ногах. Тож бать­кам слід своєю поведінкою по­всякчас показувати дитині, що вони люблять її за будь-яких об­ставин. І якщо в неї не вийде ви­конати, скажімо, пісеньку так, як від неї очікували, то вони лю­битимуть її не менше.cnhfcwtyb 2

Дорослим не слід неодмін­но налаштовувати дитину на безсумнівний успіх. Адже якщо щось піде не так, дитина відчу­ватиме сильний емоційний дис­комфорт від невдачі. Відповідно її страх публічних виступів по­силиться.

Найкращим та безболісним способом подолання страху для дитини є її поступове звикання до сцени, ознайомлення з нею.

Не секрет, що дитина успіш­но виступить, якщо першими її слухачами будуть знайомі: діти з її ж групи, діти з іншої групи, з якими вона спілкується, виступи для молодших дошкільників, загально садові розваги, святкові ранки та вечори.

Коли ми бачимо, що дитина в цій атмосфері відчуває себе досить добре, можна запросити її взяти участь у концертах організованих за межами дошкільного закладу.

Звертаючи увагу на усунення причин страху та дискомфорту, ми досягли хороших успіхів. Більшість вихованців не лише не бояться сцени, а й з великим задоволенням приймають участь у різноманітних розвагах, святах та концертах не лише на території дитячого садочку, а й за його межами.

cnhfcwtyb 3cnhfcwtyb 4cnhfcwtyb 5

cnhfcwtyb 1cnhfcwtyb 2cnhfcwtyb 6

Автор : btamedia
Відправити в DeliciousВідправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в MoymirВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom